Ce să vizitam în Bârsana?

Obiective turistice antropice şi naturale:

Biserica de lemn „Intrarea Maicii Domnului în Biserică”. Patrimoniu UNESCO, Monument istoric cu codul MM-II-m-A-04517.

Biserica, cunoscută şi sub numele de „Biserica de pe Jbâr”, a fost construită în anul 1720 şi a fost strămutată aici în anul 1806 de pe Podurile Mănăstirii, fiind iniţial o biserică de mănăstire.

Mănăstirea Bârsana cu hramul „Soborul Sfinţilor 12 Apostoli”, construită în perioada 1993-1995. Complexul monahal, de o remarcabilă autenticitate maramureşeană ocupă un loc aparte în geografia spirituală a Maramureşului şi a României.

Muzeul de icoane şi carte veche „Episcopul Gavril de Bârsana”, Mănăstirea Bârsana. Episcopul Gavril Ştefanca de Bârsana este ultimul episcop ortodox cunoscut cu nume din Maramureş care a rezidat la Mănăstirea Bârsana la 1739 (Păcurariu, M., 2006).

Situl arheologic – fundaţia vechii mănăstiri, Mănăstirea Bârsana

Biserica de piatră „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”, construită între anii 1878-1881. Catapeteasma s-a făcut în anul 1912 de pictorul Ioan Schmidt din Budapesta. Biserică Ortodoxă Română

Bisericuţa din lemn de pe Bradova, construită în anul 1990. Biserică Ortodoxă Română

Capela „Chiliuţă” şi Biserica de lemn Greco-Catolică „Schimbarea la Faţa” de pe Valea Caselor

Biserica Greco-Catolică cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, construită în 1994.

Casa „Muzeul Şcolar”, a fost construită în prima jumătate a secolului XVIII. Aici a funcţionat şcoala confesională greco-catolică. Monument istoric cu codul MM-II-m-A-04518

Muzeul sculptorului Toader Bârsan

Troiţe şi cruci

Dealul Cetăţeaua – sit arheologic. Monument istoric cu codul MM-I-s-B-04367

Cimitirele evreieşti din Bârsana şi Năneşti

Porţi şi case vechi din lemn

Grota „Bârlogul Urşilor” de pe Valea Caselor

Căile de acces

Drumul Judeţean DJ 186 Vadul Izei – Săcel

Drumul Judeţean DJ 185 Călineşti – Bârsana

Ultima actualizare: 14:00 | 4.12.2023

Sari la conținut