Populație

1.1 Structura demografică și evoluția populației

Conform datelor înregistrate la Institutul Naţional de Statistică, Comuna Bârsana a înregistrat la 1 ianuarie 2016 un număr de 4722 locuitori, dintre care 2367 bărbaţi şi 2355 femei.

În perioada 1992 valorile negative ale sporului natural, fenomenul migraţiei interne şi externe, au dus la o diminuare a comunei cu 2462 locuitori, ritmul fiind mai accentuat între anii 2000+2005. Acest lucru se datorează şi faptului că satul Onceşti s-a desprins de comuna Bârsana în anul 2004 (în 2004 erau 6495 locuitori iar în 2005 a scăzut la 4953 locuitori).

1.2.1 Structura pe vârsta și sexe

Structura pe vârstă a populației ne indică un proces de îmbătrânire demografică marcată în primul rând de scăderea natalității, care a determinat o reducere a populației tinere (0-14) ani și creșterea populației vârstnice (de 60 și peste 60) ani

Ponderea populației vârstnice (de 60 și peste 60 ani) a fost în creștere în perioada 1992-2016).

Comparativ cu anul 2001, anul 2016 se remarcă reducerea ponderii populației tinere (0-14) ani de la 19,69% la 15,16% și creșterea ponderii celei vârstnice de (60 ani și peste 60) de la 21, 98% la 24,02%.

Din perspectiva populației pe sexe, în anul 2016 s-au înregistrat următoarele valori: 2.341 (49,79%) persoane de sex feminin ,iar 2360 persoane de sex masculin (50,20%).

Rata de mortalitate reprezintă numărul de persoane decedate la 1.000 de locuitori intr-un an de referință. În comuna Bârsana au fost înregistrate următoarele valori: 8,81‰ în anul 1992, crescând cu aproape 5 procente la 13,40‰ în 2016.

Din punct de vedere a locuințelor existente la sfârșitul anului 2011, pe forme de proprietate privată în comuna Bârsana erau înregistrate un număr de 1850 de gospodării pentru o populație stabilă de 4902 locuitori.

Ultima actualizare: 14:00 | 4.12.2023

Sari la conținut