Relief, Arii și Hidrografie

I. Zone protejate

Pe raza localităţii, râul Iza şi o parte din terasele Izei şi dealurile din jurul localităţii sunt incluse în Situl Natura 2000 Valea Izei – Dealul Solovan având codul Suprafaţa inclusă în sit este de 1097 ha (15%) din suprafaţa administrativă a localităţii.

1.1 Relieful şi alcătuirea geologică

În cadrul arealului s-au individualizat următoarele subunităţi morfostructurale: Culoarul Izei cu terasele sale, Dealurile Maramureşului din jurul localităţii şi Piemontul Văratec. Culoarul Izei se întinde de-a lungul râului Iza, fiind constituit din depozite aluviale -nisipuri, pietrişuri (cuaternar – holocen) -, aduse de râul Iza.

Terasele şi Dealul „Cetăţeaua” sunt formate din depozite deluviale: nisipuri, pietrişuri, (cuaternar – holocen).

Dealurile Maramureşului sunt formate din gresii, marno-argile (Vf. Plăiuţ – 728 m, pliocen), marne, gresii, tufuri vulcanice (Bradova, miocen) şi conglomerate. Dealurile din zona Văii Vălenilor sunt formate din marne, gresii şi conglomerate (miocen), iar dealurile dinspre Piemontul Văratec sunt formate din marne, gresii tufuri (Dealul Morii – 551 m, tortonian).

Altitudinea minimă a localităţii este de 299 m, pe malul râului Iza, iar altitudinea maximă este de 800 m în Vârful Arborilor.

II. Hidrografia

Teritoriul localităţii Bârsana este străbătut de râul Iza, care colectează afluenţii de dreapta, Valea Hotarului, Valea Muntelui, Valea Caselor, Valea Cerbova şi afluenţii de stânga, Valea Slatinii, Valea Morii şi Valea Vălenilor.

Ca element hidrografic şi de atractivitate turistică poate fi amintit formarea unui lac în anul 2004, prin alunecarea unui versant care a blocat Valea Slatinii. Tot pe această vale a existat o fântână cu apă sărată hipotonă.

Ultima actualizare: 14:00 | 4.12.2023

Sari la conținut